Dịch vụ

Tập Huấn Y Tế Nhóm 5

tập huấn cho nhân viên y tế làm trong công ty

Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: Yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động; phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.Bài viết liên quan

›  Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động
›  Thông tin vắc xin
›  Chích ngừa vắc xin
›  Khám bệnh nghề nghiệp
›  Vận chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương
›  Dịch vụ y tế tại nhà
›  Khám sức khỏe cho người đi làm
›  Huấn luyện an toàn lao động - tập huấn sơ cấp cứu
›  Khám bệnh BHYT( Đúng Tuyến + Trái Tuyến)
›  Dịch vụ khám bệnh và cấp cứu 24/24h
›  Giá dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
TRUYỀN THÔNG