Dịch vụ
khi cấp cứu liên hệ : 01274.115.115
                              01663.115.115
Dịch vụ y tế tại công ty.
Dịch vụ y tế tại nhà.
Khám sức khỏe đi làm, đi học, lái xe, nấu ăn.
Khám sức khỏe tầm soát bệnh tật.